UYARI ve KURALLAR

UYARI ve KURALLAR / Ziyaret Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘SİTEYİ ZİYAET EDEN KİŞİİ’; (sözleşmede bundan sonra “ZİYARETÇİ” olarak anılacaktır)

          AD-SOYAD:
          ADRES:

‘HİZMET SUNUCU’ ; (sözleşmede bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır)
UNVANI     : Selma Dijital Medya Yapım ve Yayıncılık A.Ş.  Ticaret Sicil No: 475693
Telefon       :  0 850 242 1781
WhatsApp  :  0 555 498 1781
Eposta         :   yonetim@gelevizyon.com
ADRES       : Fidanlık Mah. Mithatpaşa Cad. No: 39/14  Çankaya / ANKARA

İş bu sözleşme ZİYARETÇİ’nin siteye sözleşme konusu ziyareti gerçekleştirmesiyle, bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

FİLM ÇEŞİT ve SÜRELERİ:
Mini Film: 1 – 10 dakika süreli filmleri,
Kısa Film: 10 – 20 dakika süreli filmleri,
Midi Film : 20- 70 dakika süreli filmleri,
Maxi: 70 ve üzeri dakika filmleri ifade eder,

ŞİRKET : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ZİYARETÇİ : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

KANUN : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK),

İÇERİK : Elektronik ortamda izlenilmek üzere hazırlanan hareketli veya hareketsiz görüntülü, sesli, yazılı film ya da  fotoğraf gibi ve/veya Yazılım, Tema, Ara Yüz, Veri Tabanı ve benzeri gayri maddi malları ifade eder,

HİZMET : ZİYARETÇİ’ye GELEVİZYON.COM alan adı ve alt etki alanları üzerinden ücretsiz “Dijital Sinema” izletme eylemi,

VİZYON: Film Gösterim,

REKLAM: Bir ürünü, hizmeti, bir şeyi geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o şeyin daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan ve bu amaçla kullanılan yazı, resim, film vb her türlü araçlar içine yerleştirerek gerçekleştirilen göstermek ve tanıtma çabası,

REKLAM VEREN: Ücretini ödeyerek ‘Site’ ve ‘İçerik’leri kullanarak kendi ürün, hizmet ve maksadını duyurmak, tanıtmak amacıyla  Şirket’in bu sözleşmeye konu  hizmetlerinden REKLAM vererek faydalanan kişi ve kurumların tümü,

SİTE : ŞİRKET’e ait gelevizyon.com alan adı ve alt etki alanları üzerinden internet sitesini,

TARAFLAR : ŞİRKET ve ZİYARETÇİ’yı,

SÖZLEŞME : ŞİRKET ve ZİYARETÇİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

3. KONU

İşbu Sözleşme, ZİYARETÇİ’nın, ŞİRKET’e ait internet sitesi (www.) gelevizyon.com a ziyaretine dair hükümleri, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ŞİRKET gerektiğinde ön bildirim yapmadan bu hükümleri  değiştirme, güncelleme hakkını saklı tutar.

4. ŞİRKET BİLGİLERİ

Ünvanı        :  Selma Dijital Medya Yapım ve Yayıncılık A.Ş.
Adres          :  Fidanlık Mah. Mithatpaşa Cad. No: 39/14  Çankaya / ANKARA
Telefon       :  0 850 242 1781
WhatsApp  :  0 555 498 1781
Eposta       :   satis@muhatap.com.tr


5. ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Ziyaret gerçekleştiren kişi:
Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. MUHTEVİYAT

6-1.) Ziyaret etmekte olduğunuz bu site  (www.) gelevizyon.com “Dijital Sinema” logoda bölge / il / ilçe adı belirtilerek / adres çubuğunda “bölge / il / ilçeadı.gelevizyon.com” şeklinde görünen  video kayranıdır. Sitede, genel ahlak kuralları çerçevesinde mini: (1 – 10 dk.), kısa: (10 – 20 dk.), midi: (20- 70 dk.), maxi: (70 – 140 dk.) uzunluklarda özgün sinema filmi eserler internet arşiv metoduyla bir medya player üzerinden oynatılır. Gelevizyon.com sanal sinema salon sistemiyle özgün yapımlar ya da dış yapımlar olarak hazırlanan ve telif haklarına doğrudan sahip olunan ve/veya belli bir sözleşme çerçevesinde süreli ya da süresiz eser üretim ve yayınlama işbirliği sözleşmesi kapsamında başka kişilerden elde edilen eserleri vizyon (gösterim) mantığıyla yayınlar. Gelevizyon.com “Dijital Sinema” internet sitesine ziyaret gerçekleştiren herkes bu sitenin belirlediği ‘UYARI ve KURALLAR’ı okumuş ve kabul etmiş  sayılır.

6-2.)   Yayın İlkeleri:    gelevizyon.com Dijital Sinema, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı her türlü içeriği reddeder.

a.) Gelevizyon.com Dijital Sinema, “Basın Yayın İlkeleri”ne uymaya söz vermiştir.

b.) Kişilerin hak ve özgürlüklerine saldırı, rencide edici,  itham ve zan altında bırakıcı filmler kesinlikle yayınlanmaz.

c.) Sitemiz içinde yer verilen linklerden sorumluluğumuz yoktur. Linklerden ait oldukları siteler sorumludur.

d.)  Site içinde verilen linklerle ilgili yanlışlıklar bildirildiğinde düzeltilir.

e.) (www.) gelevizyon.com “Dijital Sinema” da yayınlanan filmler, Selma Dijital Medya Yapım ve Yayıncılık A.Ş. tarafından doğrudan üretilen, alanında faaliyet gösteren ajanslardan, yapım kuruluşlarından, kişilerden telif hakları temin edilerek yayınlanır. Yayınlanan tüm içeriklerin doğrudan hak sahibi Selma Dijital Medya Yapım ve Yayıncılık A.Ş. dir. Hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, gösterilemez. Bu malzemelerin tamamı ilgili yasaların koruması altındadır.
Dolaysıyla bu malzemelerin tamamı veya kısmen alınarak bir başka yerde, her
ne şekilde olursa olsun kullanmak, yaymak suç teşkil eder.
 
f. ) (www.) gelevizyon.com “Dijital Sinema” sitesine ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez.

6-3.) Kaynağı doğrudan belirtilen içerik unsurlarından (haber, yorum, afiş, araştırma, tanıtım vs. bilumum bilgi, yazı ve görsel materyaller) her türlü sorumluluk yazarlara veya kaynak olarak belirtilen kişi, ajans, kurum tüzel kişi ve kurumlara vs. aittir.

6-4.)  SİTE’ye yüklenen film, haber, yorum, yazı, fotoğraf, afiş vs. içeriklerin telif hakkına doğrudan sahip olmuş sayılır.  (www.) gelevizyon.com “Dijital Sinema” sitesinde yayınlanan tüm içeriğin telif hakları saklıdır.

6-5.) SİRKET, SİTE’de yayınlanan İÇERİK’ler  başında, içinde, sonunda, görüntülü, yazılı, sesli, ve/veya ürün yerleştirme usulüyle reklam yayınlar. Bu reklamların içeriği, içerdiği bilgiler, ürün ya da hizmetler hiçbir surette ŞİRKET’in taahhüdünü oluşturmaz. REKLAM’ların sorumluluğu tamamen REKLAM VEREN’e ait olacaktır.  REKLAM İçeriklerinden kaynaklanan her türlü riskler ve hareketler doğrultusunda varılabilecek sonuçlar ve teşkil edebilecek hukuki anlaşmazlıklar, neticede meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlar, ŞİRKET’i bağlayıcı değildir ve bu konularda kesinlikle sorumluluk kabul edilmez. Meydana gelebilecek her türlü riskler bizzat özel veya tüzel site ZİYARETÇİ’leri ile hizmet ya da ürün sahibi REKLAM VEREN’e ait olacaktır.  Hangi şekil ve hangi ad altında olursa olsun, hiçbir durumda, her türlü gerçek veya tüzel kişi ve kişilerin hem direk veya dolaylı uğrayabileceği maddi veya manevi mağduriyet; hasılı ne nam adı altında veya şeklinde olursa olsun, uğrayabileceği zararlardan ŞİRKET kesinlikle sorumluluk kabul etmeyecektir. İş bu yazılı madde ile hiçbir özel veya tüzel kişilerin ne suret veya ad altında olursa olsun herhangi maddi veya manevi talepte bulunma hakkının olmayacağı peşinen duyurulur.
6-6.) SİTE’de yer alacak REKLAM’lar ilgili kanunların öngördüğü biçim ve kapsamda olmak zorundadır.

6-7.) Sitede yayınlanacak her türlü REKLAM’ın kabulü ŞİRKET yönetiminin bu konuda görevlendirdiği kişilerin onayıyla gerçekleşir. Görevliler gerek gördüklerinde REKLAM VERENLERDEN incelenmek üzere ürün, numune ve/veya hizmet açıklaması bilgi, doküman vs. talep edebilir. REKLAM VERENLER bu talepleri yerine getirmekle mükellef olduklarını peşinen kabul eder.

6-8.) ŞİRKET gerek gördüğünde her hangi bir REKLAM’ı, hiçbir sebep göstermeksizin yayından kaldırma hakkını saklı tutar. Bu durum REKLAM VEREN’e derhal bildirilir. REKLAM VEREN’in kalan hakları hesaplanarak REKLAM VEREN muhatabın adına işleyen bir banka hesap numarasına ödeme yapılan aracı kurumun hukuki süresi tamamlandıktan sonra 3 iş günü için iade edilir.

7. KAYNAKLARI ve TELİF HAKLAR

Film;
7-1.) Sitemizin başlıca film kaynakları,  doğrudan iç yapımlardır. Bunun haricinde sözleşmeli yapımcılar, kişiler, kurumlar görevlendirilerek dış yapım filmler de olabilir. Kişi veya kurumların daha evvel yaptığı ve/veya yaptırdığı filmlerin telif hakları elde edilebilri.  ŞİRKET gerek gördüğünde toplum tarafından kabul görmüş, ülkemiz ve dünyanın önemli merkezlerinde üretim yapan yapımcı kişi ve kurumlardan süreli veya süresiz sözleşme ile elde edilen filmlerden, seçerek servis edebilir.

7-2.)  Filmlerin seçimi, yayınlanması veya herhangi sebepten aniden tekrar yayından kaldırılması tamamen ŞİRKET’in inisiyatifindedir ve ŞİRKET bu hakları saklı tutar.

7-3.)  Yayınlanmaya değer görülen Afiş ve fragmanlar ŞİRKET editörler tarafından seçilir.

Film Dışı;
7-4.) Sitede yayınlanan her türlü yazılar, fotoğraflar, karikatür ve grafikler, ilanlar vs. materyallerin tümü editörlerin kontrollerinden geçirilerek, gerek görülürse düzeltmeler yaptırıldıktan sonra sorumluluğu kaynağına ait olmak şartıyla yayınlanır.

7-5.) Yayınlanmaya değer görülen yazı fotoğraf vb. malzemeler ŞİRKET editörler tarafından seçilir.

7-6.) Hiç bir malzemeye yayınlanma taahhüdü verilmez.

7-7.)  Gelevizyon.com  yazıları elde ettiği kaynağı belirterek yayınlar. Gelevizyon.com  yayımlanan haberler aynen yada değiştirilerek kullanılması, kullananları kaynağıyla ilgili haklardan hukuki sorumluluk altına sokar.

7-8.)  Gelevizyon.com  sunduğu sözel, görsel, yazılı bilgileri kişisel özel çabaları, güvenilir kaynaklar ve  kişilerden derleyerek, tamamen iyi niyetle ve  herhangi bir teminat ve garanti oluşturmaksızın, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla yayımlar.  Dolayısıyla ŞİRKET editörleri, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu muhteviyatı değiştirebilir veya ortadan kaldırabilirler.

7-8.) Yayımlansın veya yayımlanmasın gönderilen yazılar, fotoğraflar, karikatürler, grafikler, ilanlar hiçbir surette geri iade edilmez.

7-9.)  Gelevizyon.com  ürettiği veya 2. – 3. şahıslar ve kurumlardan sözleşme sonucu elde ettiği tüm telif hakları  konusunda yukarıda açıkça vurgulanan yasaklara uymayanlar hakkında, KANUN’ların  ilgili hükümleri uyarınca her türlü hukuki girişimde bulunma hakkını saklı tutar.

8. DIŞ BAĞLANTILAR ve LOGO KULLANIMI
Gelevizyon.com  ait özel logo tescil ve tasdik edilerek hukuki güvence altına alınmıştır.

8-1.) Başka sitelerde  Gelevizyon.com’  a verilecek olan bağlantı linklerinde  Gelevizyon.com  dış  bağlantılar kuralları kabul edilmiş sayılır.

8-2.)  Gelevizyon.com  harici web siteleri  Gelevizyon.com  a verecekleri bağlantı linklerinde sadece  Gelevizyon.com ‘un onayladığı ve kullanım için hazırladığı logoları kullanacaklardır.

8-3.) Bu logoları kullanarak sitemize bağlantı verenler Logo sadece web sitelerinde kullanılabilir. Bu logolar basılı herhangi bir zemin veya materyal üzerinde kullanılamaz. Ayrıca bu logonun web sitelerinde kullanımı sırasında bağlantının mutlaka çalışır durumda olması gerekmektedir. Bağlantının düzgün çalışması için gerekli HTML kodu her logo ile birlikte verilir.

8-4.)  Herhangi bir yerde Gelevizyon.com logosunun kullanımı o sitenin herhangi bir şekilde  Gelevizyon.com   tarafından desteklendiği veya tanındığı anlamına gelmez.

8-5.)  Gelevizyon.com  logosu herhangi şekilde başka bir metnin, resmin veya yazılım kodlarının  materyalinin parçası gibi gösterilemez. Logo mutlaka tek başına ve sitenizdeki diğer materyallerden minimum uzaklıkta bulunmalı ve hiçbir şekilde sitenizdeki diğer materyallerle bitişik olmamalıdır.

8-6.)  Gelevizyon.com  logolarının orijinal boyutları ve renkleri kesinlikle değiştirilemez. Logo başka herhangi bir resmin içerisine konulamaz.

8-7.)  Gelevizyon.com, logosunun kullanımı ile ilgili fikri yada başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki haklarını arama  hakkını saklı tutar.

8.8) Gelevizyon.com herhangi bir internet altyapısında doğrudan ulaşılan- yayınlanan-izlenebilen bir film türünün link adresini kullanarak da filmler yayınlar. Bu iş, filmseverlere kolaylık amacını güden bir tarama (Dış Bağlantı) seçkisidir. Gelevizyon.com bu filmlerle ilgili içerik veya reklam ve bağlantı adresi üzerinden ulaşılabilen hiçbir bilgi ve eser hakkında ve eser hakları konusunda sorumlu tutulamaz.

9. MESAJ, YORUM, FORUM BÖLÜMLERİNDE SORUMLULUĞUN REDDİ
9-1.)  Gelevizyon.com  içerisinde yer alan mesaj, yorum alanları  Gelevizyon.com  ekibi tarafından denetlenmektedir. Buna karşın, bu Gelevizyon.com  ziyaretçilerine ait mesaj ve yorumlara ilişkin olarak  Gelevizyon.com  her tür sorumluluğu reddeder. Forum alanındaki her tür içerik  Gelevizyon.com  ziyaretçileri tarafından oluşturulduğu için bu içerikle ilgili  Gelevizyon.com  sorumlu tutulamaz.

9-2.)  Gelevizyon.com ziyaretçileri forum veya yorum alanını kullandıklarında genel kurallar kapsamında anlatılan uyarıları kabul etmiş sayılır.

9-3.) Yorumlarda suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ulusal yada uluslararası yasalara göre suç teşkil edecek her türlü beyan yasaktır.

9-4.) Yorumlarda ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren bilgi, yazılım ya da malzeme postalamak ya da iletmek yasaktır.

9-5.) Bu ilkeleri ihlal edenlerin  Gelevizyon.com  yorum ve forum alanlarına erişimleri iptal edilir…

9-6.) Forum ve yorum  bölümüne ziyaret gerçekleştiren; yeni konu yaratan,  yada mesaj bırakan herkes bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

SONUÇ; İş bu sözleşme muhteviyatında yer almayan konularda Türk Ticaret ve  Tüketiciyi Koruma Kanunlarının  ilgili hükümlerinden faydalanılır. Her türlü ihtilaf durumlarında ANKARA MAHKEMELERİ yetkili kılınmıştır.  

TARİH:   

ŞİRKET YÖNETİMİ                                                         ZİYARETÇİ